Odlakierowanie

Metody usuwania powłok lakierniczych

Odlakierowanie stosuje się w przypadku usuwania nieprawidłowo nałożonych proszkowych powłok lakierniczych i w przypadku ponownego wykorzystywania już polakierowanych profili i kształtek aluminiowych. Do najpopularniejszych metod można zaliczyć proces chemiczny, termiczny i mechaniczny.

Dobór metody zależy przede wszystkim od grubości powłoki oraz jej rodzaju, wersji materiału, kształtu poszczególnych elementów, a także oczekiwanego stanu powierzchni po zakończonym odlakierowaniu. Metoda mechaniczna polega najczęściej na ręcznym szczotkowaniu, obróbce strumieniowo-ściernej lub wykorzystaniu wody pod wysokim ciśnieniem. Jest stosowana w przemyśle, ale rzadko w branży lakierniczej głównie ze względu na ryzyko uszkodzenia oczyszczanej powierzchni. Z kolei metoda termiczna wykorzystywana jest przeważnie do usuwania lakierów z zawieszek technologicznych, ponieważ wysoka temperatura może mieć negatywny wpływ na strukturę wewnętrzną materiałów bardziej wrażliwych, takich jak metal.

Najczęściej jednak stosowana jest chemiczna metoda usuwania powłok lakierniczych. Jest to proces najbezpieczniejszy dla materiału, nie naraża na uszkodzenie elementów oraz struktury powierzchniowej metali, skuteczny i efektywny, wyróżniający się również niższymi kosztami niż pozostałe metody. Metoda chemiczna sprawdza się zwłaszcza w przypadku kształtek aluminiowych, które są szczególnie wrażliwe na temperaturę i możliwość uszkodzenia podczas obróbki strumieniowo – ściernej. Po czyszczeniu materiału odpowiednio dobranymi preparatami, pozostałości lakieru usuwane są za pomocą wody pod ciśnieniem. Usuwanie chemiczne lakieru pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo uszkodzenia odlakierowywanych elementów, które jest znacząco wyższe w przypadku metod mechanicznych i pirolitycznych.

Chemiczne usuwanie farby pozwala szybko, stosunkowo tanio i skutecznie przywrócić profile i inne elementy do stanu „surowego”, który niezbędny jest, aby w wykonać ponownie nową powłokę proszkową. Wielokrotne malowanie tych samych elementów pozwala znacznie wydłużyć ich żywotność oraz dłużej zachować ich walory estetyczne.